Information till fastighetsmäklare

Här finns svar på frågor som fastighetsmäklare ofta ställer. Svarens datum är dagens datum är den 30 januari 2022. 1. Vicevärd och kontakt Bostadsrättsföreningen Axel har ingen vicevärd. Föreningens styrelse tar hand om medlemmarnas frågor. Kontakta styrelsen via e-post. 2. Större fastighetsrenoveringar som utförts. Fönsterbyte 1996. Omläggning av tak 1998. Renovering hiss 2004. Bredband 2005. Dörrbyte 2016. Byte av ventilation 2017-2018. Stambyte, nya elinstallationer i samtliga lokaler/lägenheter 2020. Byte av ytterdörr 2021. Balkongrenovering 2022. Renovering av fastighetens framsida inleddes år 2022 och kommer att slutföras under 2023. 3. Stambyte år 2020 Huset är byggt 1966. År 2020 bytte Öregrund bygg AB fastighetens avlopp och vattenledningar Värmesystemet uppdaterades med nya termostatventiler mm. All el byttes till modern standard. Alla badrum/våtutrymmen totalrenoverades och helkaklades. 4. Parkering Föreningen har 15 parkeringsplatser med motorvärmaruttag på innergården och månadshyran är 400 kr. I närliggande kvarter finns flera boendeparkeringar där tillstånd hanteras av Uppsala Kommun. Pris för boendeparkering på kommunal mark var under 2021 400 kr. 5. Ledig P-platser Det är för närvarande kö till parkeringsplatserna. Anmälan ska göras till styrelsen för den som önskar köa. 6. Vad ingår i månadsavgiften? I månadsavgiften ingår värme, varm- och kallvatten, kabel-tv med grundutbud, bredband (100/100 MBit/s) och tillgång till tvättstuga. 7. Vem är föreningens ekonomiska förvaltare? Bostadsrättsföreningens ekonomiska förvaltare är SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum AB. 8. Planerad avgiftshöjning? Föreningens ekonomiska situation är stabil, i första hand beroende på gynnsamma bindningstider av våra lån. Lånen upptogs vid stambytet år 2020 och bands då på förhållandevis lång tid till gynnsamma räntesatser (se årsredovisningen). Någon avgiftshöjning finns i dagsläget inte planerad men kan behöva göras om föreningens driftskostnader ökar på grund av faktorer i omvärlden som vi inte kan kontrollera. Samtidigt är det värt att notera att de ombyggnationer och renoveringar som genomförts har inneburit att förbrukningen av el och fjärrvärme minskat. 9. Accepterar föreningen "delat ägarskap" t.ex. barn/föräldrar? Föreningen accepterar delat ägarskap där minsta ägarskap är 10%. Juridisk person godtas inte som medlem i bostadsrättsföreningen. 10. Vad gäller för andrahandsuthyrning av lägenheter? En bostadsrättsinnehavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast efter medgivande av styrelse max i 1/2 år i taget. 11. Har föreningen beslutat att genomföra någon större reparation eller ombyggnad av fastigheten? Alla större reparationer utförs enligt fastighetens underhållsplan. Inga större reparationer är planerade efter 2023 då huset idag är i mycket gott skick. Renovering av fritidslokaler på bottenvåningen övervägs om intresse finns bland medlemmarna. Kommande reparationerna och renoveringar beräknas ej påverka månadsavgiften. 12. Energibesiktning, OVK och Radonmätning gjord utan anmärkningar. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av säljaren. Föreningen tar även ut en pantsättningsavgift av köparen i samband med bostadslån. 13. Ägarbyte Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av säljaren samt en pantsättningsavgift av köparen om denne har bostadslån. Nya medlemsansökningar behandlas av styrelsen på ordinarie styrelsemöten.