Historik

Fastighetens officiella beteckning är Uppsala Luthagen 66:1 ligger på Fredsgatan 3 i Uppsala. Huset byggdes 1966 och består av ett flerbostadshus. Huset byggdes av Anders Diös för Uppsala Läns Landsting som hyreslägenheter. 1985 beslutade hyresgästerna att omvandla hyreslägenheter till bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen registrerades 1985-08-12 på Axeldagen och det är därifrån föreningen har fått sitt namn. Föreningen består av 44 bostadsrätter. Föreningen har en lugn och trevlig innergård, cykelförråd samt en gemensamhetslokal.